Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK

poziom_kolor_jpeg-1024x146.jpg

Koncepcja konserwacji zabytków jako dziedziny interdyscyplinarnej, posługującej się warsztatem badawczym nauk przyrodniczych, humanistycznych i technicznych ma w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych UMK ponad 70-letnią tradycję, która zaowocowała powstaniem Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK. Centrum rozpocznie działalność w 2023 r., a w jego skład wejdzie 5 laboratoriów oraz 2 pracownie.
W ramach projektu powstał nowy gmach i zakupionych zostanie ok 115 urządzeń.

Czym się zajmujemy:

  • badania różnego rodzaju dzieł sztuki, m.in.: rzeźb z naturalnych i sztucznych kamieni oraz drewnianych, zabytków metalowych, archeologicznych i rzemiosła artystycznego, obrazów sztalugowych, malowideł ściennych, manuskryptów, książek, tkanin, fotografii, dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej, a także badania architektonicznych konstrukcji murowanych i drewnianych,
  • kompleksowa konserwacja-restauracja ww. zabytków i obiektów sztuki wraz z opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej,
  • tworzenie projektów konserwatorskich,
  • badanie właściwości materiałów konserwatorskich, rozwijanie nowych metod konserwacji dzieł sztuki.

Techniki analityczne, które rozwijamy, to m.in.: analiza dendrochronologiczna drewna (datowanie), techniki radarowe do analizy struktur wewnętrznych w architekturze, spektroskopia XRF w wersji przenośnej i skanującej, koherencyjna tomografia optyczna w badaniach struktury dzieł sztuki, obrazowanie wielospektralne, absorpcyjna spektroskopia w podczerwieni ATR-FTIR, analiza termograwimetryczna TGA-DSC, badania mikrobiologiczne.

Zobacz więcej: LABORATORIA I PRACOWNIE

 

Film prezentujący przykłady naszej działalności badawczo-konserwatorskiej:

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego