Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

Oferta

Badania konserwatorskie (ekspertyzy):

  • identyfikacja techniki wykonania i występujących w zabytku lub dziele sztuki, nawarstwień historycznych, ocena stanu zachowania, określenie właściwości materiałów, przyczyny zniszczeń,
  • badanie pochodzenia, czasu powstania oraz autentyczności obiektu,
  • badania materiałów konserwatorskich, w tym badania wytrzymałościowe materiałów i konstrukcji wykorzystywanych w konserwacji i restauracji, badania starzeniowe (starzenie światłem z symulacją zmiennych warunków pogodowych) wraz z oceną zmian barwy i połysku powierzchni.

Prace konserwatorsko-restauratorskie:

  • opracowanie szczegółowego programu prac konserwatorskich dla zabytku,
  • wykonanie konserwacji i restauracji obiektu zabytkowego,
  • opracowanie dokumentacji konserwatorskich.
Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego