Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego

Laboratoria i pracownie

W ramach Centrum działają następujące laboratoria i pracownie:

Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego